Cơ quan ban hành
Văn bản mới
Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018
Số ký hiệu văn bản 6/KH-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Ngày hiệu lực 30/01/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 06_20180130081313862860.PDF

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH