Cơ quan ban hành
Văn bản mới
V/v tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2018
Số ký hiệu văn bản 29/UBND-VP6
Ngày ban hành 23/01/2018
Ngày hiệu lực 23/01/2018
Trích yếu nội dung V/v tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2018
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 29_20180123084106149140.PDF

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH