Cơ quan ban hành
Văn bản mới
V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 24/UBND-VP3
Ngày ban hành 22/01/2018
Ngày hiệu lực 22/01/2018
Trích yếu nội dung V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 24_20180125082009970970.PDF

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH