Cơ quan ban hành
Văn bản mới
v/v tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chấn chỉnh việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 22/UBND-VP6
Ngày ban hành 19/01/2018
Ngày hiệu lực 19/01/2018
Trích yếu nội dung v/v tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chấn chỉnh việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 22_20180119032723178170.PDF

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH