Cơ quan ban hành
Văn bản mới
v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai
Số ký hiệu văn bản 12/UBND-VP3
Ngày ban hành 16/01/2018
Ngày hiệu lực 16/01/2018
Trích yếu nội dung v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 12_20180118083513400400.PDF

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH