Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
Số ký hiệu văn bản 47/TB-UBND
Ngày ban hành 17/06/2022
Ngày hiệu lực 17/06/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 47.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH