Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị báo cáo Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Trung Sơn, thành phố Tam Điệp
Số ký hiệu văn bản 68/TB-VPUBND
Ngày ban hành 27/06/2022
Ngày hiệu lực 27/06/2022
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị báo cáo Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Trung Sơn, thành phố Tam Điệp
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 68.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH