SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN BIẾT

- Tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp                                                                                             

112; 0229.112

- An ninh trật tự

113; 0229.113

- Báo cháy, nổ

114; 0229.114

- Hệ thống cấp cứu y tế

115; 0229.115

- Phản ánh tai nạn giao thông

02293.873.338

- Trợ giúp khách du lịch Ninh Bình 

 02293.886.068

- Điện sinh hoạt

19006769 

- Tiếp nhận phản ánh trong quá trình vận chuyển hàng hoá 

 

0913.313.636

0948.326.688

02293.873.570

- An toàn giao thông

 

 

0913.313.636

0948.326.688

0912.855.875

0912.323.333

02293.873.338

- Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19

0948.517.111